Hastasin ve legal değilsin?

Medi-Netz Dortmund bir insan haklari örgütüdür ve burada illegal olarak yaşayan ilticacilar için tibbi yardim düzenliyor. Konuşma saatleri içinde veya telefon ile yapוlacak konuşmayla ihtiyaç duyulan yardוm tespit edilir. Daha sonra parasוz veya ucuz tedavi için hazוr olduklarוnו beyan eden doktorlarla ilişki kurulur ve tedavi için uyğun doktora gidilir.

Telefonda kimse cevap vermezse tele sekretere konuşabilirsiniz. Telefonumuza bağli telesekreter düzenli olarak kontrol edilir. Danişma tümüyle gizlilik kurallarוna bağlidir. Kişisel bilgileriniz muhafaza edilmez. Medi-Netz Dortmund devlet dairelerine bilgi vermez.